«L’educació permanent és un sector molt diversificat»

LINICIO LIMA. «Des del punt de vista de les polítiques públiques nacionals i europees hi ha una certa hegemonia gestionària, domesticadora, funcional, que tendeix a utilitzar la formació d’adults en una lògica de “recursos humans” i per tant d’adaptació per a l’adaptació als mercats».

Entrevista en el CEIP Ramiro Jover

EL CEIP RAMIRO JOVER està en el barri obrer de Sant Marcel·lí, un barri molt combatiu al qual va venir a viure gent de l’emigració tant de pobles valencianoparlants com d’altres llocs de la península. El Claustre ha sigut bastant estable al llarg del temps, i amb una alta afiliació sindical (prop del 70%).