25 anys amb Tecnologia

JA SÓN 25 ANYS QUE LA MATÈRIA de Tecnologia està present al sistema educatiu. La Tecnologia aporta valor afegit als coneixements que han d’assumir els alumnes i futurs ciutadans en la societat del coneixement i de la innovació.

Resposta organitzada del professorat de Tecnologia

Amb l’aprovació de la LOGSE en 1990, en l’ESO s’inclogueren les matèries d’Ed. Plàstica i Visual, Música, i Tecnologia, com a matèries diferenciadores i per a afavorir la formació integral de l’alumnat. El Batxillerat s’estructurava amb quatre modalitats: Arts, CC. de la Natura i de la Salut, Humanitats i CC.SS., i Tecnologia.

Al País Valencià, un grup d’uns 15 professors de Tecnologia es posaren a coordinar les experiències i la pràctica educativa que s’estava desenvolupant en les Aules-Taller dels instituts de secundaria, ja que de manera individual i aïllada haguera estat molt més difícil avançar cap a models educatius integradors. Els seus estatuts defineixen a l’APTCV, com a resposta organitzada del professorat de Tecnologia davant les carències i canvis en les lleis educatives.

L’APTCV és una associació de caràcter no lucratiu, on l’assemblea és l’element de crítica i el principal actiu de participació lliure del professorat. Les propostes de millora respecte a les condicions de treball o educatives són analitzades i documentades per la Junta Directiva per a ser gestionades davant l’Administració i dels Sindicats d’Ensenyament.

El valor afegit de la Tecnologia

L’APTCV s’ha caracteritzat per tractar de cohesionar el professorat i per fomentar la cultura tecnològica en les etapes de l’ESO i del Batxillerat Cientificotecnològic (BCT). La confluència amb el professorat de Formació Professional i de les ETS d’Enginyeria i Arquitectura es consideren essencials.

Reforma rere reforma (LOGSE 1990, LOPEG 1995, LOCE 2002, LOE 2006 i LOMCE 2013) l’Associació ha hagut de reivindicar junt a la “Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología” (PEAPT), el paper que li correspon d’equilibri curricular en l’ESO i BCT ja que cada reforma educativa ha generat major desequilibri i un distanciament substancial amb els països de l’entorn europeu, que consideren inqüestionable aquest tipus d’aprenentatges des de l’Educació Primària.

Les aportacions de l’APTCV

L’APTCV pretén renovar la pràctica docent de la Tecnologia a través del debat de les idees, la participació, l’esforç voluntariós, desinteressat i compromès. No haguera estat possible, sense la complicitat dels Instituts de Secundaria Jorge Juan (Port de Sagunt), Cotes Baixes (Alcoi), 25 d’Abril (Alfafar), Benlliure (València), Matilde Salvador (Castelló) i, sobretot, de l’IES Lluís Vives (València), que han permès utilitzar les seues instal·lacions i obrir l’espai per al debat.

La divulgació i col·laboració de l’APTCV en activitats de C-T és constant, com són els Tallers de Secundària (ETSE-UV), Practikum (UPV), Fira Concurs Experimenta (Facultat de Física-UV), Concurs Petits Grans Invents (UPV), Desafío Robot (CAC), Feria Maker (UPV), etc., ha permès que centenars d’alumnes i professors participen cada any de l’intercanvi d’experiències obertes i multidisciplinaris. L’organització del 1r i 2n Congrés d’Educació Tecnològica (2010 i 2012) va suposar una forta col·laboració entre els nivells educatius de Secundaria, FP i Universitat.

Encara que la pèrdua d’alumnes i la falta de motivació per la CT és un fet, en novembre de 2009, els directors de les ETS Enginyeria i d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València i de l’ETSE de la Universitat de València, junt amb l’APTCV, signaren un Manifest denominat “Por qué necesitamos más formación en tecnologias”. Aquest manifest reflexionava sobre la situació de descrèdit de les matèries tecnològiques en el sistema educatiu i proposava maneres d’eixir d’aquesta situació. Però, mentre impartisquen Tecnologia al BCT solament un 11% dels IES de la xarxa pública de la CV, les conseqüències perquè els alumnes continuen els estudis en Enginyeria i/o Arquitectura continuaran sent molt nefastes.

En juliol de 2014, els rectors de la UPV i la UV, junt a l’APTCV varen presentar en roda de premsa un document de “Propuestas de organización curricular de las materias tecnológicas” davant la aplicació de la LOMCE. La proposta plantejava la viabilitat d’integrar de manera equilibrada en el currículum de l’ESO i BCT, les matèries de Tecnologia, Informàtica, TIC i Dibuix Tècnic.

La “Jornada del 20 Aniversari de l’APTCV”

El dijous 18 de juny de 2015 el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, i el president de l’APTCV, Sergi Serrano, van inaugurar la Jornada commemorativa dels 20 anys de l’Associació del Professorat de Tecnologia de la Comunitat Valenciana. Un centenar de professors de Tecnologia es donaven cita al campus de Vera per a celebrar l’aniversari de l’entitat i fer balanç dels resultats.

Es van presentar diverses ponències de professorat de l’ESO, FP i BCT que destacaren les experiències i el potencial formatiu d’aquesta àrea de coneixements, tot i que van remarcar la preocupació perquè la LOMCE disgrega i infravalora l’aprenentatge de la Tecnologia, doncs, s’associa a la FP-Bàsica, a l’itinerari professional i no a l’acadèmic que és el que permet continuar amb els estudis de Batxillerat, i posterior accés a les ETS d’Enginyeria i/o Arquitectura.

Cal tenir en compte que La LOMCE és una llei que entra en vigor en Secundària i Batxillerat en setembre de 2015. La LOMCE no ha estat consensuada per la comunitat educativa i ha estat aprovada en el Congrés dels Diputats solament amb els vots de la majoria absoluta del PP. Els altres grups polítics signaren el 17 de juliol de 2013 l’acta de defunció de la llei per considerar-la una norma insolidària i elitista.

 

Propostes per al futur: què reivindiquem ?

  • Un Pacte d’Estat per l’Educació.

És necessària l’estabilitat del sistema educatiu a llarg termini, a l’igual que els altres sistemes educatius europeus. No és normal que cada canvi de govern, canvien les lleis educatives.

  • Participació del professorat en el procés de disseny curricula

Es tracta de participar, com a mínim, en la primera fase del disseny del currículum. No es tracta de posar en dubte ni de renunciar al treball realitzat per experts en educació. Es tracta de saber com implementar els currículums en l’aula i adequar-los a la realitat de la societat. És raonable i lògic que siguen els experts en educació els encarregats de redactar el contingut dels currículums, però sempre d’acord amb una sèrie de criteris que s’haurien de consensuar que afecten també a les matèries tecnològiques de l’ESO, FP i BCT.

  • Recuperar les assessories de Tecnologia en els CEFIREs de la CV.

Es demana tornar a la xarxa dels CEFIREs que existia abans de la denominada crisi econòmica (2012) per a facilitar els recursos pedagògics i l’adequada formació del professorat. Caldrà canviar el nom de les assessories per Ciència i Tecnologia (CT).

  • Incloure la Tecnologia en l’Educació Primària.

Incloure activitats pràctiques, d’experimentació i d’integració d’àrees com CC.de la Natura, Matemàtiques, TIC i Ed. Artística.

  • Incloure la matèria de Tecnologia en qualsevol dels itineraris que es configuren a partir de 4t curs d’ESO.

Es tracta de dotar l’alumnat dels coneixements bàsics, d’experiències i de mètodes per a saber resoldre problemes tècnics reals.

  • Modificar l’actual denominació del Batxillerat de Ciències (LOMCE) per la modalitat de Ciència i Tecnologia (LOGSE).

La modalitat de CT del Batxillerat haurà de configurar-se de tal manera que integre competències dels diferents camps del saber cientificotecnològic i permeta als alumnes la continuïtat cap als estudis d’FP o cap als estudis universitaris de Ciències, Enginyeries i/o Arquitectura.

  • Incloure un pack d’assignatures de l’àmbit tecnològic per a garantir la interdisciplinarietat dels coneixements.

Es tracta d’evitar la disgregació i descoordinació que existeix en ESO, FP i BCT. Les matèries de Tecnologia, Informàtica, TIC i Dibuix Tècnic haurien de compartir horaris, recursos i projectes educatius.

  • Incrementar l’actual oferta de les matèries tecnològiques en el Batxillerat CT.

Actualment, sols l’11% d’IES de la xarxa pública ofereixen Tecnologia en la modalitat del Batxillerat CT. A més, els alumnes no tenen l’oportunitat d’elecció en els Batxillerats Nocturn, a Distància i d’Excel·lència.

Etiquetas:

Escribir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Autoría