Sembrant diversitat

UN NOU PROJECTE DE l’EPA Vicent Ventura en col·laboració amb l’Ajuntament i la UPV

María José Marín Martínez. Professora de l’EPA Vicent Ventura

Pilar Xamani i Monserrat. Tècnic d’Universitat Politècnica de València

Pablo Valverde López. Tècnic del Servei de Jardineria de l’Ajuntament de València

La ciutat és un ecosistema

Sovint parlem als nostres alumnes d’ecosistemes llunyans com la selva, el mar, les muntanyes. No obstant açò, al nostre voltant tenim un ecosistema complex format per centenars d’espècies arbòries, que a més de proporcionar grans beneficis a la ciutadania, són un clar exemple d’ecosistema.

En la naturalesa els arbres no estan aïllats, sota aquests viuen altres plantes més xicotetes, tant arbust com herbes i entre aquestes es produeixen sinergies que proporcionen un sòl viu, un sòl que respira, on l’aigua s’infiltra fàcilment i els diferents microorganismes col·laboren en la degradació de la matèria orgànica.

Però en les ciutats açò no és així i caldria preguntar-se… per què ens hem acostumat a veure uns arbres envoltats de ciment o en un petit espai compactat en el qual no deixem que visca ningú? No solament açò, sinó que s’apliquen constantment herbicides per a eliminar la vida de sota els arbres, amb els efectes secundaris que açò comporta, a pesar que està demostrat que la simplificació de l’ecosistema provoca major fragilitat.

Sembrar en els escocells pot ser una opció

Els escocells de les voreres dels carrers propers a la nostra escola, com els de totes les ciutats, es podrien aprofitar per a la sembra de plantes que servisquen de refugi a insectes, milloren l’estructura del sòl, augmenten la infiltració, proporcionen benestar als vianants i augmente la biodiversitat en les ciutats.

D’altra banda, la introducció de plantes amb flor permet a les abelles i altres pol·linitzadors realitzar la pol·linització.

 

Taula 1. Beneficis de sembrar escocells

El nostre projecte «SEMBRANT DIVERSITAT»

Aquest projecte es realitza en col·laboració entre el Dept. d’Ecosistemes Agroforestals de la Universitat Politècnica de València. La Regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de València i l’Escola de Persones Adultes Vicent Ventura de CCOO.

Ens plantegem fer més atractiu l’espai urbà mitjançant la introducció d’espècies de vegetació en els escocells dels carrers que envolten l’EPA Vicent Ventura, millorar la salut dels arbres i del sòl, augmentar la biodiversitat en la ciutat, reduir l’ús de plaguicides en l’espai públic, crear un instrument pedagògic, sensibilitzar els ciutadans/anes sobre la importància dels arbres en la ciutat i fomentar la participació ciutadana.

Els nostres objectius

 1. Ecològics – Biològics
 • Millorar la vida en el sòl a través de les arrels de les plantes i dels microorganismes associats a aquestes.
 • Reduir l’ús de plaguicides, les flors proporcionen pol·len i nèctar als insectes beneficiosos que poden ajudar a controlar possibles plagues.
 • Crear un espai més confortable per al vianant, perquè la gent estiga més interessada a traslladar-se a peu, en ser els carrers més agradables.
 1. Educatius
 • Mostrar als alumnes les interaccions que es produeixen en aqueix xicotet ecosistema.
 • Experimentar de manera senzilla els beneficis de la sembra en escocells.
 • Manejar tècniques de recollida de dades per a l’avaluació i el seguiment de l’evolució de les espècies introduïdes.
 • Acostar la biodiversitat als estudiants, de manera que puguen arribar a veure-la com un valor a protegir.
 • Mostrar que la biodiversitat és una entitat mesurable i que forma part de la sostenibilitat dels ecosistemes.
 1. Socials – Polítics
 • Crear vincles emocionals amb l’arbrat urbà, ja que tant els alumnes com els ciutadans poden col·laborar en la seua cura i millora.
 • Generar debat sobre la utilització de l’espai públic.
 • Activar el debat sobre l’ús de plaguicides i per extensió sobre altres contaminants químics amb els quals estem en contacte constantment.
 1. Estètics
 • Fer més atractiu l’espai urbà en crear un contrast de color i forma que millora l’estètica del paisatge.
 1. Econòmics
 • No augmentar el cost del manteniment dels arbres urbans.
 1. Psicològics
 • Millorar la salut en afavorir el contacte amb la naturalesa, ja que aquest produeix estats fisiològics més distesos en els humans.

Pla d’acció

Hem seleccionat els escocells localitzats en els carrers propers a l’EPA Vicent Ventura, des del carrer Primat Reig fins al carrer de la Trinitat i des del carrer Almassora fins al carrer Pintor Genaro Lahuerta.

Els tècnics de la UPV i de l’Aj. han seleccionat les barreges de llavors següent amb diversos objectius entre uns altres el de la floració.

 

Taula 2. Barreges de llavors a utilitzar

Taula 3. Període de floració de les plantes sembrades

Tasques del projecte

TASCA 1 Preparació d’escocells. L’Ajuntament prepararà els escocells durant els dies 15 al 17 de març.

TASCA 2 Sembra. S’iniciarà el 22 de març amb els alumnes de l’EPA, els responsables de l’Ajuntament i de la UPV.

TASCA 3 Seguiment i avaluació de les espècies sembrades amb mesuraments del creixement, de la humitat del sòl i altres valors necessaris perquè cresquen correctament.

Mesuraments per a controlar la quantitat de llum de cada escocell per poder analitzar la influència del sol en el creixement de les plantes.

Comptatges per a comprovar si el nombre de vianants de cada carrer afecta l’estat de les diferents espècies sembrades.

Anàlisi de les dades.

TASCA 4 Sensibilització. Xarrades informatives als ciutadans del barri, associacions de veïns i centres escolars amb la finalitat d’aconseguir la màxima implicació amb el projecte.

Enquestes a peu de carrer per a sensibilitzar els vianants sobre el projecte i sondejar el seu impacte.

TASCA 5 Avaluació del projecte. Aquest projecte es revisarà anualment amb totes les parts implicades.

Estem convençuts que amb aquest projecte es pot influir en la salut ambiental de la nostra ciutat, ja que la reducció de l’ús d’herbicides per a gestionar les plantes dels escocells pot influir positivament en la salut dels ciutadans. També pot canviar la percepció que tenen els alumnes dels arbres urbans, ja que aprendre d’aquesta manera els beneficis de l’arbre en les ciutats i col·laborar en la seua cura ajuda a crear vincles emocionals que afavoreixen l’aprenentatge. De la mateixa manera ofereix alternatives d’ús de l’espai públic. Així com un instrument potent d’aprenentatge significatiu per als nostres alumnes.

Etiquetas:

Escribir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Autoría