La lluita per l’equitat

EL DRET A L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET UNIVERSAL i per tant ha de ser assolible per totes les persones independentment de la seua procedència, condició social o opció ideològica. La nostra experiència ens diu, a més a més, que els drets no brollen com l’herba als prats humits sinó que solament els assolim quan lluitem per ells i aqueixa lluita és vencedora.

Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir

ni el foc d’avui, i haurem de fer foc nou.

Miquel Martí i Pol

En el cas de l’educació aquesta lluita està ben activa des de 2013 en què la publicació de la LOMCE va mobilitzar la comunitat educativa de tot l’àmbit estatal i sectors educatius contra una llei que anunciava millora en la qualitat educativa i que en realitat porta a la segregació primerenca de l’alumnat al sistema educatiu i la pèrdua de participació democràtica als centres educatius.

Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO PV continuem actius en la defensa d’aquest dret i entenem que per garantir-lo cal assegurar l’equitat en l’accés a l’educació. Sense aquesta equitat, és clar que els recursos públics invertits en educació beneficiaran uns col·lectius i perjudicaran altres. No cal estudiar molt per esbrinar que els col·lectius beneficiats seran els que han donat suport a la LOMCE, els inversors en la promoció del model econòmic i social que els deixa les mans lliures per seguir traient beneficis de la restricció als serveis socials bàsics, és a dir els defensors del neoliberalisme – també conegut com la llei de l’embut -.

La nostra oposició a la LOMCE prové en gran part d’aquest diagnòstic que ens diu es tracta d’una llei que atempta contra l’equitat. Més clarament, les mesures que imposa aquesta Llei per diferenciar i segregar en el dret a l’educació són:

  • La segregació primerenca de l’alumnat: amb itineraris educatius que s’implanten des dels primers cursos de l’ESO i que entrebanquen l’accés a totes les opcions educatives de l’alumnat amb més necessitat de suport educatiu.
  • L’avaluació classificatòria de l’alumnat al llarg de tota l’educació obligatòria: l’avaluació en forma d’examen de continguts preparat amb un perfil d’eficàcia per a millorar el nostre posicionament relatiu als indicadors de l’OCDE. La segregació més directa provindrà dels exàmens de revàlida que tancaran la porta de determinats ensenyaments a l’alumnat que no els supere.
  • L’estimulació de la competència entre centres: hi haurà un rànquing de centres basat en els resultats de les proves sistemàtiques i freqüents que orientarà la selecció de centre per part de les famílies i de les famílies per part dels centres. Competència reforçada per la major inversió pública en els centres que millors resultats ostenten.

Davant d’aquestes línies d’acció CCOO hem col·laborat també a la reflexió educativa i l’elaboració de propostes, com ara les subscrites amb el Foro de Sevilla en el seu document “por otra política educativa”. Pel que fa a l’equitat, aquesta declaració compartida per un ampli conjunt de col·lectius i organitzacions socials, sindicals i polítiques, proposa, entre d’altres, les mesures següents:

  • Aturada i reversió de les retallades en educació.
  • Universalització de l’educació infantil pública i de l’educació compensatòria.
  • Restitució dels serveis complementaris de menjador, transport, etc.
  • Aturar la privatització.
  • Evitar la doble via en quart d’ESO.
  • Evitar les avaluacions de fi d’etapa (revàlides) i els rànquings.
  • Supressió de l’augment de les taxes universitàries i del sistema del 3+2.

Aquest curs amenaça de ser el primer en el qual aquestes revàlides seran una realitat, a més de veure com la LOMCE envaeix definitivament tot l’ensenyament obligatori. Ara és demà, per tant, i no podem abandonar ni la lluita de participació política (és factible paralitzar la llei al Parlamento), ni la lluita en la negociació (es poden devaluar molts efectes nocius de la Llei en el seu desenvolupament), ni tampoc la lluita social al carrer des de la mobilització (les plataformes educatives d’ampli consens han d’estar actives i nosaltres les hem d’activar amb la nostra participació).

Saludem, per tant, companyes i companys, el curs 2016-2017 amb la lluita educativa per l’equitat.

REFERÈNCIES:

Document “medidas urgentes contra la LOMCE” de la declaració “por una nueva política educativa” del Foro de Sevilla

https://porotrapoliticaeducativa.org/2016/07/24/medidas-urgentes-frente-a-la-lomce/

Article “A Guillermo, que aprobará la reválida” de Montse Ros, secretària de política educativa de la FE CCOO.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/revalida-eso-educacion-lomce-bachillerato-5363654

Etiquetas:

Escribir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Autoría