Energies renovables

LA FORMACIÓ EN ENERGIES RENOVABLES, un dret i una oportunitat perduda però inajornable per a Alacant. El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alacant de març 2016 va aprovar per unanimitat una DECLARACIÓ INSTITUCIONAL elaborada i presentada per les àrees d’Educació, d’Ocupació i de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alacant de suport a la implantació del cicle formatiu de grau superior d’energies renovables en l’IES Gran Via d’Alacant.

Es defensava en una altra declaració aprovada pel setembre 2015 en defensa de l’autoconsum que requereix dels professionals imprescindibles i, apostava per la creació d’un centre de FP de referència autonòmic de les energies renovables al municipi d’Alacant.

Després de tenir el suport de l’inspector, equip directiu i claustre de l’institut, el 24 de novembre 2015, un grup de professors presentàrem un ampli Dossier, en registre de la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació a Alacant, on sol·licitàvem la implantació en l’IES Gran Via d’Alacant del cicle de tècnic superior d’energies renovables, en la modalitat presencial matinal i DUAL, de la família professional d’energia i aigua. Es va tornar a insistir pel gener 2016 des de la Direcció d’aqueix institut en el termini obert per Conselleria d’Educació per a l’autorització i implantació de nous cicles formatius en el curs 2016/2017.

Les àrees d’Educació, d’Ocupació i de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alacant, van mantenir diverses reunions de treball amb els promotors de la proposta i amb l’equip directiu de l’IES Gran Via per a conéixer-la i avaluar-la, i conclogueren en l’oportunitat d’aquesta i en la necessitat de donar suport i impulsar la implantació d’aqueix cicle superior de la família professional d’energia i aigua en l’IES Gran Via per raons socioeconòmiques estratègiques per a la ciutat i la zona, i per reunir el centre condiciones òptimes per a la seua impartició (professorat, instal·lacions, orientació, ubicació, entorn, experiència, etc.)

El Dossier que va acompanyar la sol·licitud d’implantació justifica àmpliament aqueixes conclusions i, a més, evidencia tant la necessitat de formació no satisfeta per altres centres públics de la ciutat -derivada de les expectatives de creixement i creació d’ocupació en el sector-, com el mínim cost econòmic que implicaria la seua autorització en aquest centre ja dotat de noves i bones infraestructures per a la seua impartició.

D’altra banda, el Dossier també aborda àmpliament altres beneficis socioeconòmics derivats de la implantació en si a la zona nord d’Alacant, on és necessària tota millora d’expectatives de qualitat de vida i oportunitats per als veïns i veïnes.

El Ple aprovà per unanimitat:

Traslladar a tots els òrgans i conselleries competents del Govern valencià el suport de l’Ajuntament d’Alacant a la posada en marxa del cicle de grau superior de tècnic en energies renovables, i la implantació de la família professional d’energia i aigua que, des de l’IES Gran Via d’Alacant, ha sigut sol·licitada a la Conselleria d’Educació.

No obstant això, aquest molt important suport juntament amb el de molts altres com els del sindicat CCOO, la Plataforma per Un Nou Model Energètic, Ecologistes en Acció o la cooperativa Som Energia, no han sigut atesos ni respostos per la Conselleria d’Educació.

Des de la Direcció de l’IES Gran Via es va sol·licitar una reunió a la Direcció General de FP a València, ens va rebre el sotsdirector el 22 d’abril, per dir-nos que no s’implantaria aquest cicle en cap institut més dels que ja hi ha. A la província d’Alacant, amb quasi dos milions d’habitants, solament n’hi ha a Alcoi. L’únic argument per part del sotsdirector de FP va ser la falta de demanda per part de les empreses cosa que produeix una baixada de matrícula on ja està implantat animant els que vulguen estudiar aquest cicle a Alacant a desplaçar-se a Alcoi on ja s’ofereix.

Una decisió trista i molt decebedora que demostra la falta d’impuls a les energies renovables i a l’autoconsum promesos en diverses ocasions des de 2015 pel Govern del canvi en la Generalitat Valenciana. Es diu apostar per un nou model de desenvolupament, per una transició energètica cap a les energies renovables i el desenvolupament de la FP en els sectors emergents.

Sols paraules que no es corresponen amb els fets. No és estrany que s’estenga el desencantament i la desconfiança, com ocorre a la comunitat educativa de l’IES Gran Via d’Alacant.

Aquesta falta de voluntat contrasta amb la resolució per a impulsar les energies renovables, del parlament europeu, presentada per la diputada d’Esquerra Unida Paloma López, el passat 23 de juny i aprovada amb 444 vots a favor, 103 en contra i 23 abstencions. Diu que «la UE ha de continuar al capdavant en desenvolupament de renovables», i que «els estats membres han de redoblar els seus esforços per a 2020» i incrementar-los per a 2030, especialment a Espanya on estem lluny de complir els objectius assumits per a 2020. Els eurodiputats plantegen un objectiu d’eficiència energètica del 40% i aconseguir un 30% en energies renovables per a 2030 i compromisos obligatoris per a tots els països.

Sol·licitem que el Govern valencià i la Conselleria d’Educació atenguen les peticions del parlament europeu i aproven la sol·licitud realitzada des de l’IES Gran Via d’Alacant per a formar tècnics qualificats de FP des del pròxim curs. Seran imprescindibles a curt i mitjà per a treballar també des d’Alacant i complir els objectius europeus en energies renovables, estalvi energètic i en la batalla inajornable contra del canvi climàtic.

Revisar la decisió de la Conselleria d’Educació i concedir el cicle de tècnic en energies renovables seria la millor manera avui de defensar i dignificar la FP pública i per a revitalitzar l’IES Gran Via implantat en un barri molt necessitat de la ciutat d’Alacant.

Etiquetas:

Escribir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Autoría

Imagen del autor

Miguel Angel Padilla

Delegat d’ensenyament públic