Energies renovables

LA FORMACIÓ EN ENERGIES RENOVABLES, un dret i una oportunitat perduda però inajornable per a Alacant. El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alacant de març 2016 va aprovar per unanimitat una DECLARACIÓ INSTITUCIONAL elaborada i presentada per les àrees d’Educació, d’Ocupació i de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alacant de suport a la implantació del cicle formatiu de grau superior d’energies renovables en l’IES Gran Via d’Alacant.