La Vicent Ventura, un bé públic a preservar

AMB MOTIU DEL 20É ANIVERSARI de la nostra escola d’adults Vicent Ventura, vaig escriure que el reconeixement efectiu del dret a l’educació és una obligació dels poders públics, que tenen l’obligació de garantir-la i ordenar-la, però que d’acord amb la nostra idea de democràcia correspon a tota la ciutadania contribuir, en la mesura de les seues possibilitats, a l’assoliment d’aquest objectiu declarat i, en conseqüència, el sindicat CCOO , com a organització que representat drets i interessos col·lectius, de les treballadores i els treballadors, en primer lloc, però també de la ciutadania, devia contribuir-ne. No sabia aleshores quan de premonitòria i oportuna anava a resultar aquesta argumentació.

L’Escola Vicent Ventura de CCOO PV

“TOTA PERSONA TÉ DRET A L’EDUCACIÓ” (Declaració universal dels drets humans, art. 27).
“Tota persona té dret a l’educació i a l’accés a la formació professional i permanent”, (Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, art. 14).