Innovar, comptant, a l’escola de CCOO

1. ES TRACTA D’UN JOC PER A DOS JUGADORS. Es disposen sobre la taula dos muntons de fitxes. Els jugadors agafen fitxes seguint un torn. En cada tirada poden fer una d’aquestes accions: agafar totes les fitxes que els interessa d’un muntó o bé, agafar el mateix nombre de fitxes de cada muntó. Guanya el jugador que agafa l’última.