El claustre del Col.legi Hernández

AL COL·LEGI HERNÁNDEZ PENSEM QUE L’ESCOLA ha de donar resposta a les necessitats de la societat i promoure una educació holística, basada amb el respecte dels valors democràtics, la tolerància i el respecte per la diversitat cultural i lingüística de la nostra societat, volem formar ciutadans actius i responsables que tenim com a referent la coeducació per a unes relacions igualitàries.

Reflexiones urgentes sobre la enseñanza

EL ENSAYO ES UN TEXTO DE URGENCIA que responde a las agresiones sufridas por la escuela pública durante veinte años, y de manera especial, a manos de la Consellera Catalá, empeñada en convertir a marchas forzadas la enseñanza pública en subsidiaria de la privada concertada -centros de ideario sufragados con fondos públicos y gestionados por empresarios privados- como lo fue en la época del franquismo.

“Fibrociment, No Gràcies”

LA COMISSIÓN DE “fibrociment, no gràcies” es va constituir per a conseguir la retirada del fibrociment a totes les escoles del Pais Valencià.

El cobrament de l’estiu del professorat interí

EL LLARG CAMÍ CAP A LA RECUPERACIÓ D’UN DRET. Aconseguir un dret com que els nomenaments de professorat interí amb vacant siguen fins al 31 d’agost costa. Costa tant que va caldre esperar a l’any 2010 per tenir un acord que ho recollís.

«L’educació permanent és un sector molt diversificat»

LINICIO LIMA. «Des del punt de vista de les polítiques públiques nacionals i europees hi ha una certa hegemonia gestionària, domesticadora, funcional, que tendeix a utilitzar la formació d’adults en una lògica de “recursos humans” i per tant d’adaptació per a l’adaptació als mercats».

Benvolgudes companyes i companys

L’EDITORIAL DEL MES DE NOVEMBRE DE 2015, tènia el títol de: Volem un acord de legislatura per a revertir les retallades. Bé sis mesos després, quan aquesta revista arribe a les vostres mans podrem dir que ho hem aconseguit. Evidentment no és al 100 % del que volíem, però si estableix horitzons de negociació al llarg del que queda de legislatura i estableix prioritats.