Incompliment de la negociació d’horaris del personal no docent

LA FE CCOO PV PRESENTA un escrit de denúncia i QUEIXA al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Pel febrer de 2014 l’Administració educativa va reunir directores i directors dels centres on presta serveis el personal no docent, (CEIP, IES, CEE, EI 0-3 ) i els va comunicar que havien de realitzar una proposta d’horari per a aquest personal tenint en compte que han de complir el còmput horari de 1538 hores anuals, que la jornada és partida i que disposen d’una hora per a dinar no computable com a treball efectiu. Una vegada realitzada la proposta horària havien de negociar-la amb les organitzacions sindicals establint per a això un exhaustiu calendari amb un temps taxat de 15 minuts per a cada centre.

Des de la FE CCOO PV vam haver de paralitzar la negociació ja que l’òrgan competent per a negociar amb els sindicats no és la direcció dels centres, sinó la direcció territorial corresponent.

Una vegada vists els criteris que s’hi aplicarien, sol·licitàrem es constituïra mesa de negociació entre educació, Administració pública i sindicats amb la finalitat d’establir uns criteris bàsics per a la distribució de la jornada.

No va ser admesa la nostra proposta d’establir criteris comuns segons el tipus de centre, cosa que haguera significat un funcionament similar per a centres amb les mateixes característiques.

La negociació es va concretar en unes instruccions de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport sobre procediment per a la negociació i aprovació de la distribució de la jornada del personal no docent, en les quals se seguirien els criteris informadors següents per a l’elaboració de la distribució de la jornada:

  • La jornada setmanal és l’establida en el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell: 36 hores i 15 minuts.
  • L’horari s’ha d’adaptar a les característiques i necessitats de la prestació del servei públic dels centres.
  • La jornada és contínua i ininterrompuda seguint la circular 1/2013 de 10 de maig de la directora general de Recursos Humans.
  • S’ha de garantir la pausa de 30 minuts per a descans del personal (Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell i la corresponent al dinar en la franja horària compresa entre les 13 h i 15 hores.
  • La distribució de la jornada abraça el període temporal de l’1 de setembre al 31 de juliol i s’ha d’omplir segons l’annex II.
  • S’ha de garantir el temps suficient per a:
  1. tasques de coordinació amb l’equip educatiu del centre en temps coincident amb la resta de professionals que atenen l’alumnat al llarg del curs escolar,
  2. preparació d’activitats i
  3. assistència a cursos de formació relacionats amb el lloc de treball.

Davant les propostes presentades per la direcció dels centres sobre distribució de jornada, des de la FE CCOO PV presentem al·legacions o propostes alternatives en aquells casos en els quals els treballadors i les treballadores havien manifestat la seua disconformitat per no ajustar-se als criteris establits en les instruccions.

No hem obtingut resposta a les al·legacions o propostes alternatives presentades, no hem sigut convocats per a negociar, i no ha sigut escoltada la Junta de Personal, per tant s’estan aplicant horaris que no han sigut aprovats de manera reglamentària.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport incompleix el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell en aplicar horaris no aprovats.

Així mateix incompleix les seues pròpies instruccions sobre procediment per a la negociació i l’aprovació de la distribució de la jornada del personal no docent en aplicar criteris diferents als establits en aquestes, i a més amb la disconformitat de treballadores i treballadors, en no respectar temps de pausa, de coordinació, ni emplenar la distribució de la jornada segons l’annex II, on el càlcul del còmput canvia si es tracta de períodes no lectius.

No obstant això, sí s’exigeix des dels centres el compliment del còmput anual.

Des de la FE CCOO PV hem presentat un escrit de denúncia i QUEIXA al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i realitzarem totes aquelles accions que siguen necessàries per a restablir els drets d’aquestes treballadores i d’aquests treballadors.

Amb tot, el més feridor és l’insult a la dignitat d’aquestes professionals i d’aquests professionals amb la imposició d’una autoritat abstracta i innecessària que provoca una resposta de crispació i desmotivació del personal no docent.

Etiquetas:

Escribir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Autoría