Per fi tenim carrera

Per fi, després de moltes anades i tornades, de trobades i desacords ja tenim carrera professional.
Costà molt, però a la fi, fruit de les negociacions, es va signar un acord subscrit per totes les organitzacions sindicals amb el vot en contra d’Intersindical valenciana.

A la fi, el DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal, es publica en el DOCV el 10/11/21014 i des del 18 de novembre fins al 18 de desembre sol·licitàrem la nostra incorporació al sistema de carrera professional.

S’estableixen 4 graus de desenvolupament professional (GDP). La progressió en el sistema de carrera horitzontal s’efectuarà a través de l’ascens consecutiu a cada un dels GDP.

El temps de permanència en el grau de desenvolupament professional immediatament inferior que s’estableix és el següent

  1. GDP I: 5 anys en el GDP d’accés.
  2. GDP II: 5 anys en el GDP I.
  3. GDP III: 6 anys en el GDP II.
  4. GDP IV: 6 anys en el GDP III.

S’estableix un període transitori d’implantació progressiva del sistema, que tindrà una durada de tres exercicis pressupostaris comptats a partir de l’1 de gener de 2015.

Durant aquest període es percebran els percentatges següents de l’import del complement de carrera administrativa.

  1. a) Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015:

Personal de les agrupacions professionals funcionarials: el 15% del complement.

Personal del subgrup C2: el 12% del complement.

Personal del subgrup C1 i B: el 10% del complement.

Personal dels subgrups A2 i A1: el 9% del complement.

  1. b) Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, un 33% més del complement.
  2. c) Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, la resta fins a arribar al 100% del total del complement reconegut.

I una vegada publicat el decret i posada en marxa la carrera, generem el dret i a partir d’aquest moment, des de la FECCOOPV emprendrem les accions jurídiques necessàries per a reconéixer aquest mateix dret al personal funcionari interí i al personal laboral temporal.

La mobilització i la negociació serveixen per a aconseguir avanços. I la prova és tant el cobrament dels 44 dies de la paga extra de 2012 com aquesta mateixa carrera professional.

No sé si aquesta és la millor notícia que hem rebut el personal públic des de fa anys, però sí que és l’única que ens millora el salari des de fa… ni recorde l’últim augment. Es pot parlar d’almoines, però en una situació econòmica tan adversa qualsevol millora salarial sembla important, i no conec ningú que hi haja renunciat, tot i que l’accés a la carrera professional és voluntari.

CCOO ha participat en totes les mobilitzacions i des de la responsabilitat ha actuat i continuarà fent-ho en defensa dels interessos, de la millora de les condicions laboral i d’uns serveis públics de qualitat. I per aconseguir-ho ha utilitzat i continuarà utilitzant les eines al seu abast: la força de les mobilitzacions i la força de la negociació i els acords perquè està comprovat que ambdues serveixen per a aconseguir avanços i millores en les nostres condicions laborals.

Etiquetas:

Escribir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Autoría