La Vicent Ventura, un bé públic a preservar

AMB MOTIU DEL 20É ANIVERSARI de la nostra escola d’adults Vicent Ventura, vaig escriure que el reconeixement efectiu del dret a l’educació és una obligació dels poders públics, que tenen l’obligació de garantir-la i ordenar-la, però que d’acord amb la nostra idea de democràcia correspon a tota la ciutadania contribuir, en la mesura de les seues possibilitats, a l’assoliment d’aquest objectiu declarat i, en conseqüència, el sindicat CCOO , com a organització que representat drets i interessos col·lectius, de les treballadores i els treballadors, en primer lloc, però també de la ciutadania, devia contribuir-ne. No sabia aleshores quan de premonitòria i oportuna anava a resultar aquesta argumentació.

Reflexions arran del nou Model Lingüístic Educatiu Valencià

ARA FA QUATRE ANYS QUE VAIG SER NOMENAT conseller al Consell Escolar Valencià. En aquell moment la primera normativa que em va correspondre esmenar junt a la resta de consellers va ser el Decret de Plurilingüisme. Malgrat que vaig presentar un munt d’esmenes i al·legacions junt al conseller de l’STEPV totes elles van decaure en un consell que per aquells temps no era, ni de lluny, un òrgan de participació i debat. Tot i això no vaig decebre i continuarem la nostra lluita pel redreçament de la nostra llengua per un altre camí.