El sindicalisme de classe en l’ensenyament concertat

EN ENSENYAMENT PRIVAT continuem immersos en el procés d’eleccions sindicals. Durant el curs 2014/2015 estem renovant la representativitat sindical en els centres concertats bàsicament (en altres sectors també, però les eleccions en concertat es concentren quasi en la seua totalitat en aquest període).