Una importante mejora fruto de la negociación colectiva

LA CARRERA PROFESIONAL SUPONE EL RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL DEL DESARROLLO PROFESIONAL alcanzado por el personal al servicio de la Administración de la Generalitat Valenciana, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, valorando su trayectoria, actuación profesional y conocimientos adquiridos.

Present i futur del personal laboral en la Conselleria d’Educació

MALGRAT QUE LA DENOMINACIÓ DE PERSONAL LABORAL té data de caducitat a causa del procés de funcionarització establit per l’Administració valenciana, estem presents en els centres educatius com a part imprescindible de l’engranatge que permet el seu funcionament, en concret formem part del PSEC en prestar serveis en les 33 escoles infantils dependents de la Conselleria d’Educació amb les categories de cuiners i cuineres, ajudants de cuina, personal de neteja i de manteniment i en nombre reduït de llocs com a mestres laborals, educadors/es infantils, personal fisioterapeuta i educadors/es d’educació especial, som un total de 189 treballadors i treballadores.